Zahtevi kvalitetnog učenja na daljinu

ZAHTEVI  KVALITETNOG ONLAJN KURSA REQUIREMENTS QUALITY ONLINE COURSES UDC: mr Dragan Damjanović damjanovic1971@gmail.com Rad primljen: 29.03.2013.; Rad prihvaćen: dd.mm.gggg. Rezime: Svakodnevno se na internetu pojavljuju onlajn kursevi (dobri, loši, besplatni, skupi, legalni, nelegalni,…). Oni mogu biti od velike koristi, naročito ljudima koji zbog manjka slobodnog vremena ne mogu pohađati face to face nastavu, a imaju […]

Obrazovni standardi učenja na daljinu

    Obrazovni standardi virtuelnih škola The education standards of virtual schools   Rezime: Mnogi učenici i studenti su oduševljeni učenjem na daljinu. Iz različitih razloga. Kao prvi razlog, većina njih ističe, je taj što ne moraju biti prisutni na fizičkoj lokaciji. Bez obzira na društvene, ekonomske, verske, etničke ili fizičke i mentalne razlike učenika […]